Palenie Marihuany Nie Zaburza Pracy Płuc

Opublikowane przez Anna Pawelska w dniu

Nowe badania: W przeciwieństwie do tytoniu, palenie marihuany nie zaburza pracy płuc.

Badanie, które dotyczyło palaczy tytoniu i palaczy konopi indyjskich w wieku 21 lat i ponownie w wieku 29 lat, wykazało, że palacze tytoniu wyraźnie mieli upośledzoną czynność płuc w porównaniu do osób palących marihuanę.

Palenie marihuany, w przeciwieństwie do palenia, nie szkodzi funkcji płuc, przynajmniej nie u młodych dorosłych, wynika z nowego badania przeprowadzonego w School of Public Medicine na University of Queensland w Australii i opublikowanego w zeszłym miesiącu w Journal of Respiratory Medicine.

W ramach badania, które trwało 9 lat i dotyczyło zależności między czynnością płuc a paleniem papierosów, paleniem marihuany, naukowcy zbadali funkcje płuc 1 młodej osoby przy użyciu standardowego testu czynności płuc, który wykonuje się poprzez wdmuchiwanie powietrza do urządzenia medycznego zwanego spirometrem.

Badani dwukrotnie przeszli testy czynności płuc – raz w wieku 21 lat i drugi raz w wieku 29 lat, aby mogli porównać wyniki badań i zobaczyć ewolucję ich funkcji płuc na przestrzeni lat.

Oprócz testów czynności płuc, badani wypełniali również kwestionariusze dotyczące częstotliwości używania tytoniu i konopi indyjskich oraz spożywanych ilości, dzięki czemu naukowcy mogli porównać uszkodzenia czynności płuc u palaczy i użytkowników konopi indyjskich oraz tych, którzy używają obu jednocześnie.

Badanych zapytano również o inne czynniki, które mogą wpływać na ich funkcje płuc, aby badacze mogli wykluczyć ich wpływ na wyniki, takie jak częstotliwość uprawianej przez nich aktywności fizycznej i historia różnych chorób, a także wzrost i waga..

Wyniki wykazały, że 34,8% badanych paliło papierosy do 21 roku życia, 23,1% paliło papierosy do 30 roku życia, a 17,8% badanych paliło papierosy zarówno w wieku 21 lat, jak i w wieku 30 lat. Natomiast 21,7% badanych paliło marihuanę w wieku 21 lat, 16,9% paliło marihuanę w wieku 30 lat, a 9,7% badanych paliło zarówno w wieku 21, jak i 30 lat. Wyniki badania pokazują, że podczas gdy funkcje płuc palaczy papierosów zostały znacznie uszkodzone w ciągu 9 lat między pierwszym a drugim testem, nie zaobserwowano podobnego spadku funkcji płuc u palaczy konopi.

Spośród osób, które zgłosiły palenie zarówno marihuany, jak i tytoniu, stopień upośledzenia funkcji płuc był taki sam, jak u palaczy tytoniu, ale nie bardziej nasilony, co oznacza, że dodanie marihuany nie pogorszyło szkód wyrządzonych przez tytoń.

„Palenie, z używaniem konopi indyjskich lub bez, wiąże się ze zmniejszoną pojemnością powietrzną płuc” – napisali naukowcy. „Nie ma związku między używaniem konopi indyjskich a pomiarami czynności płuc, a jednoczesne używanie tytoniu i marihuany nie zwiększa uszkodzeń czynności płuc poza te spowodowane samym tytoniem. Wyniki badań pokazują, że regularne palenie papierosów powoduje spadek pojemności powietrznej płuc nawet u zdrowych, młodych ludzi” – podsumowali.

„Nie znaleźliśmy związku między używaniem konopi indyjskich a czynnością płuc, nawet po latach długotrwałego używania.”

Podsumowanie

• Palenie oraz używanie i jednoczesne używanie konopi indyjskich są czynnikami ryzyka upośledzenia funkcji płuc.
• W wieku 30 lat osoby, które paliły papierosy od okresu dojrzewania, wykazują już oznaki upośledzonej czynności płuc.
• Osoby w wieku 30 lat, które używały konopi indyjskich od okresu dojrzewania, nie wydają się wykazywać oznak upośledzenia czynności płuc.
• Jednoczesne używanie tytoniu i konopi indyjskich nie wydaje się przewidywać funkcji płuc poza skutkami samego palenia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog nasionkacannabis o marihuanie i konopi
Copyright © NasionkaCannabis.pl