Korzyści z Wapowania Marihuany

Opublikowane przez Anna Pawelska w dniu

Korzyści płynące z waporyzacji.

Waporyzacja to technologia zaprojektowana w celu dostarczania kannabinoidów wziewnych przy jednoczesnym unikaniu zagrożeń dla układu oddechowego związanych z paleniem. Kiedy palisz suchą roślinę, w dymie wytwarza się tysiące chemikaliów. Dotyczy to zarówno tytoniu, jak i marihuany. Nowe badanie przeprowadzone przez Chemic Labs w Massachusetts dotyczy waporyzacji dymu z konopi indyjskich. Pierwsze tego rodzaju badanie, które analizuje te opary w stanie gazowym. Niniejsze badanie posłużyło do oceny skuteczności waporyzatora Volcano® firmy Storz & Bickel. Podobno waporyzacja wydaje się być ciekawą alternatywą dla dymu.

Różnice między paleniem a odparowaniem

Mówiąc najprościej, spalanie to proces spalania czegoś. Na poziomie chemicznym spalanie rozrywa wiązania między atomami węgla cząsteczek organicznych obecnych w roślinach, tworząc w ten sposób wysoce reaktywne fragmenty zwane wolnymi rodnikami. Te wolne rodniki mogą łączyć się ze sobą lub z innymi cząsteczkami, tworząc niesamowitą różnorodność produktów.

Waporyzacja jest nieco bardziej złożonym procesem, który obejmuje przemianę fazową z cieczy w parę. Za pomocą urządzenia zioło nagrzewa się do idealnej temperatury, aby uwolnić aromaty i składniki aktywne w postaci pary. Do wytworzenia medycznie aktywnych oparów wymagana jest wystarczająca ilość ciepła; poniżej progu spalania, gdzie powstaje dym i toksyny.

Dym wytwarzany przez spalanie konopi zawiera na ogół toksyny podobne do tych występujących w dymie tytoniowym. W dymie papierosowym znajduje się ponad 100 rakotwórczych substancji chemicznych, w tym atomy węgla, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

Przeprowadzono badanie porównujące korzyści wynikające z waporyzacji.

Według tego badania waporyzacja drastycznie zmniejsza liczbę toksyn: 88% gazów w dymie nie było kannabinoidami, a 99% substancji czynnych w konopiach indyjskich znajdowało się w oparach. Waporyzator posunie się do całkowitego wyeliminowania naftalenu, benzenu i toluenu.

Badanie odbywało się w dwóch fazach:

• Analiza ilościowa fazy stałej pary w celu określenia ilości dostarczonych kannabinoidów
• Analiza fazy gazowej oparów dla szerokiego zakresu toksyn i innych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
• Trzy próbki 200 mg konopi zostały odparowane w temperaturach od 155° do 218°C.

Wyniki wskazują, że waporyzacja zapewnia terapeutyczne dawki kannabinoidów przy drastycznej redukcji pirolitycznych związków dymu. Dlatego waporyzacja wydaje się być atrakcyjną alternatywą dla palenia dla przyszłych badań nad medyczną marihuaną.

Autorzy badania stwierdzili, że szkodliwym toksynom zawartym w dymie można skutecznie zapobiegać za pomocą waporyzatora. Należy zauważyć, że waporyzatory wykorzystujące drogi oddechowe do dostarczania nierakotwórczych oparów konopi eliminowały rakotwórczy potencjał wędzonej marihuany poprzez spalanie.

Czy waporyzator jest zatem terapeutyczny?

W 2003 r. jedynym sposobem konsumpcji do celów naukowych lub medycznych był skręcony papieros. Dziś wyniki tego badania stanowią niezachwiane wsparcie dla użytkowników waporyzowanej marihuany.

Inne badania wykazały, że kannabinoidy znajdujące się w dymie z konopi indyjskich, ale nie w dymie tytoniowym, wspierają komórki tkanki płucnej w walce z działaniem czynników rakotwórczych (WWA). Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są bardzo toksyczne i powodują choroby rakotwórcze. Znaczne stężenia WWA obecne w plamach smoły można łatwo zaobserwować na filtrach papierosowych i fajkach używanych do palenia marihuany.

Niektórzy naukowcy uważają, że dym z konopi indyjskich jest mniej toksyczny niż dym tytoniowy. Udowodniono, że nikotyna obecna w dymie tytoniowym zwiększa toksyczność WWA, ale nie w przypadku konopi indyjskich.

Ten światowy trend sprawi, że będziesz w pełni cieszyć się zaletami konopi. Dzięki tej metodzie substancje łatwo przenikają do krwi, a efekty są dość szybkie. Istnieje jednak wiele różnych modeli waporyzatorów i każdy z nich działa inaczej. Od jednego vape do drugiego, różnią się jakością pary i czasem trwania sesji.

Różnice między wapowaniem a paleniem marihuany

Kolejną ważną zaletą waporyzacji w porównaniu z paleniem jest to, że dym z konopi zawiera wiele innych składników, które nie powodują raka, ale podrażniają płuca i drogi oddechowe. Odparowanie usuwa dużą liczbę tych składników, zapobiegając spalaniu. Inne badanie pokazuje, że sami pacjenci zgłaszają zmniejszenie podrażnienia po waporyzacji.

Należy również pamiętać, że palenie marihuany powoduje zniszczenie aktywnych kannabinoidów, co skutkuje znacznym zmniejszeniem pożądanych efektów marihuany. Cząsteczki kannabinoidów są rozkładane na wolne rodniki, tak jak inne cząsteczki w roślinie podczas palenia. Waporyzacja nie rozkłada kannabinoidów. Tak więc testy pokazują, że ilość waporyzowanej marihuany dostarcza użytkownikowi większą ilość kannabinoidów niż spalanie.

Ostatecznie zatem dym z konopi wydaje się być mniej toksyczny niż dym tytoniowy. Jednak dym z konopi indyjskich zawiera wiele rakotwórczych związków WWA występujących w dymie tytoniowym. Warto więc ich unikać za pomocą waporyzatora. Sensowne jest również unikanie niszczenia znacznej części kannabinoidów podczas palenia marihuany. W końcu to właśnie kannabinoidy odpowiadają za pożądane efekty wynikające ze stosowania konopi indyjskich.

Co z dodawaniem tytoniu do mieszanki?

W ostatnich latach kilka badań wykazało, że palenie trawki nie jest szkodliwe dla płuc. Pomimo tych wyników większość konsumentów nadal pali swoją mieszankę z tytoniem. Jednocześnie medyczna marihuana demokratyzuje nowy sposób konsumpcji. Metoda waporyzacji pozwala na podgrzanie kwiatu do optymalnej temperatury w celu wydobycia składników aktywnych. Ta prosta metoda staje się światowym trendem i od tego czasu jest również alternatywą dla rzucania palenia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog nasionkacannabis o marihuanie i konopi
Copyright © NasionkaCannabis.pl