Efekty Uboczne CBD

Opublikowane przez Anna Pawelska w dniu

CBD jest jednym z głównych kannabinoidów występujących w konopiach, wraz z THC, jednym z najbardziej znanych związków. Ta cząsteczka, która w ostatnich latach zyskała ogromną popularność ze względu na swój potencjał terapeutyczny, skłoniła nie tylko społeczność naukową do skupienia się na jej badaniach, ale także banki nasion, aby stworzyć nowe odmiany bogate w CBD, odmiany z różnymi ilościami THC/CBD zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb rosnącego społeczeństwa.

Terapeutyczne właściwości CBD

Prawda jest taka, że ​​CBD ma wiele właściwości, które są przydatne zarówno w dziedzinie rekreacji (ponieważ moduluje niepożądane skutki THC), jak i w medycynie. Ostatnie badania naukowe dowiodły, że kannabidiol ma następujące właściwości terapeutyczne:

Środek przeciwdrgawkowy: szczególnie odpowiedni w leczeniu zespołu Dravet, bardzo agresywnej postaci padaczki dziecięcej.

Neuroprotekcyjne: może przyczynić się do leczenia chorób neurodegeneracyjnych, takich jak stwardnienie rozsiane.

Antypsychotyczny: łagodzi między innymi paranoję, która może być spowodowana silną psychoaktywnością THC.

Przeciwzapalne: znacznie tłumi przewlekły ból zapalny i ból neuropatyczny.

Przeciwbólowy: stosowany przez wielu sportowców do regeneracji mięśni po sportach o wysokiej intensywności.

Przeciwlękowe: może pomóc zmniejszyć poziom lęku i stresu.

Czy CBD ma jakieś skutki uboczne?

Fakt, że ten kannabinoid nie wywołuje efektu psychoaktywnego, który kojarzymy z marihuaną, nie oznacza, że ​​jest to nieszkodliwa substancja, pojęcia te są często mylone. Prawdą jest, że korzyści płynące z kannabidiolu znacznie przewyższają jego skutki uboczne i że są one ostatecznie bardzo łagodne w porównaniu z innymi konwencjonalnymi lekami stosowanymi w leczeniu niektórych chorób.

Należy jednak pamiętać, że ten kannabinoid ma pewne skutki uboczne, zwłaszcza jeśli zamierzamy go stosować terapeutycznie i przez długi czas.

Jakie są skutki uboczne CBD?

Do chwili obecnej istnieje kilka badań, które próbowały zweryfikować bezpieczeństwo i toksykologię CBD podawanego w leczeniu niektórych chorób. Musimy podkreślić, że liczba prób i ilość badań na ten temat jest ograniczona i że potrzebne są dalsze badania, zwłaszcza nad możliwymi długoterminowymi skutkami ubocznymi częstego i ciągłego stosowania.

Należy wziąć pod uwagę, że medyczne zastosowanie CBD jest wciąż stosunkowo nowe, dlatego społeczność naukowa i medyczna wciąż stara się dowiedzieć dokładnie, jakie procesy rozwijają się wraz z jego interakcją z naszym ciałem.

W tym sensie kilka badań przeprowadzonych na ludziach wykazało, że rzeczywiście CBD wydaje się powodować pewne skutki uboczne, chociaż w żadnym wypadku nie są one poważnymi konsekwencjami dla zdrowia. Niektórzy uczestnicy takich badań, takich jak to przeprowadzone w celu określenia bezpieczeństwa i skuteczności CBD w leczeniu padaczki, zgłaszali następujące skutki uboczne:

Biegunka
Senność
Zmniejszony apetyt/zmiany wagi
Łagodne zmęczenie

Działania niepożądane na poziomie hormonalnym: w okresie podawania CBD zaobserwowano, że u niektórych pacjentów powoduje to wzrost transaminaz w wątrobie. Wynika z tego, że utrzymywanie się tego przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie tego narządu. W tym badaniu zjawisko to zaobserwowano u około jednej trzeciej uczestników. Należy zauważyć, że poziom transaminaz wzrósł na początku leczenia kannabidiolem, ale powrócił do normalnych wartości na przestrzeni miesięcy bez konieczności zmniejszania dawki CBD.

Inne możliwe negatywne skutki CBD

Oprócz badań na ludziach, o których właśnie wspomnieliśmy, istnieją również inne, które zostały przeprowadzone na zwierzętach lub in vitro (na komórkach w probówkach). Ogólne wnioski są takie, że CBD jest doskonałym kandydatem na pole medyczne ze względu na wysoki profil bezpieczeństwa, ponieważ nie powoduje poważnych uszkodzeń naszego organizmu. Te badania naukowe wskazują również, że mogą wystąpić łagodniejsze działania niepożądane:

Dwufazowy wpływ na układ odpornościowy: Wiadomo, że kannabinoidy wywołują przeciwne efekty w zależności od dawki. W przypadku CBD niektóre hipotezy sugerują, że w umiarkowanych dawkach może stymulować nasz układ odpornościowy, podczas gdy w wyższych dawkach może go hamować.

CBD a ciąża: W badaniu z 1986 r. na myszach stwierdzono, że ekspozycja na CBD podczas ciąży u samic wpłynęła na liczbę plemników potomstwa płci męskiej. Należy zauważyć, że nie przeprowadzono żadnych dalszych badań w tej sprawie. Dlatego tej hipotezy nie można potwierdzić ani obalić.
CBD ma interesujący potencjał terapeutyczny w leczeniu różnych patologii, ale nie jest cudowną substancją: potrzebne są dalsze badania, aby osiągnąć rozstrzygające wyniki, zarówno pod względem jego skuteczności, jak i interakcji z ciałem.
CBD w interakcji z innymi lekami

Ze względu na właściwości tego kannabinoidu w łagodzeniu objawów różnych dolegliwości, w niektórych krajach jego zastosowanie jest wdrażane na poziomie terapeutycznym w leczeniu chorób. Jednak ważne jest, aby wiedzieć, że CBD wpływa na skuteczność i skutki uboczne innych leków podczas ich interakcji. Należy wziąć to pod uwagę, zwłaszcza jeśli kannabidiol jest stosowany jako adiuwant, czyli leczenie, które w sposób uzupełniający przyczynia się lub pomaga rozwiązać problem lub chorobę.

Stwierdzono, że najwyraźniej CBD oddziałuje z enzymem wątrobowym zwanym cytochromem P450, który jest odpowiedzialny za metabolizm większości leków (w tym produktów farmaceutycznych). Podobno CBD podawany w dużych dawkach może hamować działanie tego enzymu, a tym samym zmieniać procesy metaboliczne wątroby innych leków. Szczególny nacisk kładzie się na dawkę, wydaje się, że w małych ilościach tak się nie dzieje; dlatego ważne jest, aby za przepisanie jakiegokolwiek leczenia odpowiadał specjalista.

Rozpatrzenie CBD przez organy naukowe

CBD jest uważane za nietoksyczne i ma bardzo wysoki profil bezpieczeństwa. Jak wspomniano powyżej, jego skutki uboczne są łagodne w porównaniu z innymi powszechnie przepisywanymi lekami, takimi jak benzodiazepiny.

Nauka wykazała, że ​​ten kannabinoid ma wiele właściwości, które mogą być korzystne dla zdrowia, a w historii nie odnotowano zgonów z powodu przedawkowania CBD lub jakiegokolwiek innego kannabinoidu.

W rzeczywistości na początku 2017 r. Narodowa Akademia Nauk Stanów Zjednoczonych opublikowała raport, w którym przeanalizowała skuteczność konopi i sklasyfikowała ich stosowanie jako „skuteczne lekarstwo”. Dzieje się tak dlatego, że CBD jest skuteczny w walce z różnymi patologiami. Komisja przygotowująca ten raport, w skład której wchodzą przedstawiciele najlepszych uczelni z całego kraju, wzięła pod uwagę do analizy ponad 10 000 opublikowanych opracowań, z których była w stanie wyciągnąć prawie 100 wniosków. Minęło ponad 15 lat, odkąd instytucja opublikowała podobnie dobre wyniki dotyczące konopi.

Światowa Organizacja Zdrowia w raporcie opublikowanym w listopadzie tego samego roku również potwierdziła, że ​​kannabidiol ma wysoki potencjał terapeutyczny i „nie jest substancją niebezpieczną dla zdrowia publicznego”. Ten wniosek został oparty na wielu badaniach wykazujących, że jego zalety służyły łagodzeniu lęków, nudności, drgawek, stanów zapalnych, a nawet hamowaniu wzrostu komórek rakowych.

W raporcie WHO stwierdzono również, że nie ma dowodów na uzależnienie kannabidiolu, zapewniając jednocześnie, że nie ma udowodnionych przypadków nadużywania lub uzależnienia od substancji u ludzi, ani nie ma dowodów na występowanie patologii związanych z jego stosowaniem.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog nasionkacannabis o marihuanie i konopi
Copyright © NasionkaCannabis.pl